• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Hướng dẫn xét tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2020

Ngày 20/3/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 154/CĐĐVN-TG về việc Hướng dẫn xét tặng bằng Lao động sáng tạo năm 2020, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết văn bản đính kèm theo:

  • 20/03/2020 03:11
  • Ban Tuyên giáo CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Các Tin khác

Gửi nhận xét