• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Uỷ ban kiểm tra công đoàn

Ngày 10/12/2020, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 577/HD-UBKT về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Uỷ ban kiểm tra công đoàn gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Nội dung văn bản chi tiết đính kèm theo:

  • 17/12/2020 10:14
  • UBKT Công đoàn ĐLVN