• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động trong "Tháng tri ân khách hàng" - tháng 11-12/2020            Chúng ta hãy "Chung tay hướng về đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lụt"                                                        Nhiệt liệt Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)                           

Hướng dẫn triển khai đăng ký điện mặt trời mái nhà cho CBCNV và Tập huấn Bộ luật Lao động.

Ngày 19/10/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 449/CĐĐVN-CSPL về việc Hướng dẫn triển khai đăng ký điện mặt trời mái nhà cho CBCNV và Tập huấn Bộ luật Lao động gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết Văn bản đính kèm

  • 19/10/2020 03:06
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN