• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam

Ngày 09/9/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 379/HD-CĐĐVN về việc Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Hướng dẫn đính kèm theo:

  • 10/09/2020 02:18
  • Ban Nữ công Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét