•  Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.               Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" - Cuộc vận động "Năm không" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.           Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) hướng tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hướng dẫn tổ chức Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019

Ngày 09/4/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 153/HD-CĐĐVN về việc tổ chức Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019 gửi các đơn vị trong EVN triển khai thực hiện.

Nội dung Hướng dẫn đính kèm theo:

  • 09/04/2019 04:34
  • Tiểu ban tổ chức Hội thao - Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét