• Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                           Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Hướng dẫn tổ chức Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019

Ngày 09/4/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 153/HD-CĐĐVN về việc tổ chức Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019 gửi các đơn vị trong EVN triển khai thực hiện.

Nội dung Hướng dẫn đính kèm theo:

  • 09/04/2019 04:34
  • Ban Chính sách - Pháp luật CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét