• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 23/10/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 502 và 503/CĐĐVN-ToC về việc hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Nội dung chi tiết Hướng dẫn đính kèm:

  • 29/10/2019 02:08
  • Ban Tổ chức Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét