• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Hướng dẫn thực hiện phong trào Thi đua gắn biển công trình

Ngày 15/7/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành hướng dẫn số 361/HD-CĐĐVN về việc hướng dẫn thực hiện phong trào Thi đua gắn biển công trình gứi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết hướng dẫn đính kèm theo:

  • 17/07/2019 03:54
  • Ban Chính sách - Pháp luật CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét