• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Hướng dẫn thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 của Công đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 18/12/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 426/CV-CĐĐVN về việc Hướng dẫn thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Nội dung văn bản đính kèm:

  • 20/12/2018 02:16
  • Ban Chính sách - Pháp luật CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét