Hướng dẫn số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM về việc tổ chức thực hiện cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

Bộ Lao động Thương binh xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14/7/2021 về việc tổ chức thực hiện cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Chi tiết văn bản Hướng dẫn số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14/7/2021 đính kèm theo. 

  • 16/07/2021 08:56
  • Ban CSPL
  • 0 nhận xét

Các Tin khác

Gửi nhận xét