• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Hướng dẫn hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Ngày 23/3/2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 158/CĐĐVN-CSPL về việc hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, gửi các Công đoàn trực thuộc.

Nội dung văn bản chi tiết đính kèm theo:

  • 24/03/2022 01:31
  • Ban CSPL Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét