• Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội của: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm!                  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11/2018 "SỐNG VÀ LÀM  VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

Hướng dẫn học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản số 1863/HD-TLĐ hướng dẫn học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mục đích nhằm quán triệt một cách có hệ thống chuyên đề nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, cán bộ công nhân viên lao động nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp công đoàn xác định đây là nội dung chính của chuyên đề toàn khóa được đặt ra từ năm đầu và thực hiện xuyên suốt trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp công đoàn, cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nghiêm túc học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện nhiệm vụ của các cấp Công đoàn và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các tổ chức Công đoàn trực thuộc tổ chức Hội nghị các bộ chủ chốt hoàn thành trong tháng IV/2016. Đồng thời tuyên truyền, tổ chức tọa đàm, các buổi sinh hoạt chuyên đề, giao lưu… về nội dung chuyên đề: thực hiện trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

  • 07/12/2016 09:41
  • Kim Thái
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét