• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động trong "Tháng tri ân khách hàng" - tháng 11-12/2020            Chúng ta hãy "Chung tay hướng về đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lụt"                                                        Nhiệt liệt Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)                           

Hướng dẫn góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 12/10/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 435/HD-CĐĐVN về việc Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Công đoàn Việt Nam, gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết Hướng dẫn đính kèm.

  • 13/10/2020 01:49
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN