• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Hướng dẫn công tác Khen thưởng năm 2019 của Công đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 07/10/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 479/CĐĐVN-CSPL về việc công tác Khen thưởng năm 2019 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc thực hiện.

Nội dung văn bản đính kèm theo:

  • 07/10/2019 03:03
  • Ban Chính sách - Pháp luật CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét