Hướng dẫn các đơn vị hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”

Ngày 25/8, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 423/CV-CĐĐVN về việc thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên công đoàn, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết Nội dung Văn bản đính kèm theo:

  • 30/08/2021 09:19
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN