• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Hướng dẫn báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Ngày 01/11 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 523/CĐĐVN về việc Hướng dẫn báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết Nội dung Văn bản đính kèm theo:

  • 04/11/2019 03:42
  • Văn Phòng Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét