• Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội của: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm!                  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11/2018 "SỐNG VÀ LÀM  VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

Hướng dẫn Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ngày 30/10/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 354/HD-CĐĐVN về việc Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc thực hiện.

Nội dung văn bản kèm theo:

  • 31/10/2018 11:06
  • Văn phòng Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét