• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Hướng dẫn Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Ngày 30/10/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 354/HD-CĐĐVN về việc Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc thực hiện.

Nội dung văn bản kèm theo:

  • 31/10/2018 11:06
  • Văn phòng Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét