• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sáng 6/12, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN; các Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu và Phan Văn Anh trực tiếp quán triệt, truyền đạt các chuyên đề.

Hội nghị trực tuyến kết nối 364 điểm cầu trong toàn quốc, trong đó có 301 điểm cầu tại cấp huyện, với 24.814 cán bộ chủ chốt CĐ các cấp tham dự, bao gồm: Các ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra cấp Tổng LĐLĐ VN, cấp tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương, CĐ Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ VN và cấp quận, huyện, ngành tương đương; cán bộ CĐ chuyên trách từ CĐCS trở lên; chủ tịch CĐCS ở các đơn vị có từ 2.000 đoàn viên CĐ trở lên.

Riêng điểm cầu Hà Nội, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, có 1.700 cán bộ CĐ chủ chốt thuộc 18 CĐ ngành trung ương, LĐLĐ TP. Hà Nội, cơ quan Tổng LĐLĐ VN tham gia học tập.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Văn Cường chào mừng cán bộ CĐ các cấp về dự Hội nghị. Đồng chí cho biết, đây là Hội nghị trực tuyến lần đầu tiên do tổ chức CĐ tổ chức với quy mô lớn.

Đồng chí nhấn mạnh, hội nghị trực tuyến lần này được tổ chức nhằm mục đích triển khai Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam một cách thông suốt tới các cấp CĐ. 

Đồng chí đề nghị cán bộ CĐ các cấp tập trung chú ý lắng nghe, ghi chép, quán triệt các nội dung của Nghị quyết; từ những vị trí công tác của mình, có những suy nghĩ về những phần nghị quyết để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả; viết thu hoạch để nhìn nhận nhiệm vụ của mình.

Đồng chí cũng lưu ý các đồng chí lãnh đạo chỉ đạo quán triệt học tập nghiêm túc, cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch để thực hiện.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại hội nghị, Thường trực Đoàn Chủ tịch TLĐ trực tiếp quán triệt, truyền đạt 5 Chuyên đề, gồm: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII; Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát CĐ trong tình hình mới; vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức CĐ; đổi mới phương thức hoạt động, công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức CĐ.

Sau hội nghị, cán bộ tham gia học tập sẽ viết bài thu hoạch, trong đó đưa ra các kế hoạch, giải pháp của bản thân để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Đại hội XII CĐVN đã thông qua Nghị quyết với 3 khâu đột phá: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ NLĐ; xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là đội ngũ chủ tịch CĐCS khu vực ngoài Nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực CĐ đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông CĐ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ VN (khóa XII) đã thống nhất ban hành các chương trình để thực hiện 3 khâu đột phá trên.

  • 06/12/2018 04:44
  • Theo: laodong.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét