• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Hội nghị người lao động năm 2016

Công ty Điện lực Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2016. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Lễ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam, các đồng chí Trưởng, phó Ban, Văn phòng trực thuộc Tổng công ty đã đến dự và 162 đại biểu đại diện cho hơn 1000 cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Lâm Đồng.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động và các nội dung trong Thỏa ước lao động tập thể, quy chế giao quỹ tiền lương, quy chế chi trả tiền lương, Nội qui lao động và quy chế quản lý sử dụng quỹ tương trợ xã hội ; báo cáo công khai mức trích lập, tình hình sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng…

Hội nghị đã ghi nhận, trả lời các ý kiến đóng góp, các kiến nghị của các đơn vị  về các vấn đề như quỹ phúc lợi, trang bị các thiết bị bảo hộ lao động, quy chế chi trả tiền lương sản xuất khác của Công ty, quy chế phân cấp tài chính của Tổng công ty….

Với những kết quả đạt được cho thấy việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động đã tác động tích cực đến việc phấn đấu hoàn thành kế họach của Tổng công ty.

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016 là tiền đề cho việc phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020  trong toàn thể cán bộ công nhân viên chức.

Đồng chí Phạm Ngọc Lễ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty  Điện lực miền Nam đã biểu dương Công ty Điện lực Lâm Đồng đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình Hội nghị Người lao động theo hướng dẫn của Tổng công ty, đồng thời yêu cầu lãnh đạo và cán bộ công nhân viên tiếp tục phát huy nội lực và hoàn thành tốt nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2016./.

  • 19/01/2016 02:54
  • Hồ Ngọc Thiên Phương
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét