• Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                           Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với nhiều nội dung quan trọng

Ngày 30/3 tại Trụ sở EVN, dưới sự chủ trì của đồng chí Khuất Quang Mậu - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam cần tập trung thảo luận, cho ý kiến vào những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền và những nội dung sẽ trình tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 2 gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam quý I và triển khai kế hoạch công tác Quý II/2018; thông qua Quy định phân công nhiệm vụ của các đồng chí trong Ban Thường vụ/Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V; thông qua Quy chế làm việc Ban Thường vụ/Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa của BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023; cho ý kiến thống nhất về công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ, rà soát công tác cán bộ đối với tổ chức công đoàn; cho ý kiến góp ý về sửa đổi, bổ sung Quy chế khen thưởng của Công đoàn Điện lực Việt Nam…

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam tại phiên họp lần thứ nhất, khóa V (nhiệm kỳ 2018 - 2023) 

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thảo luận và tham gia ý kiến một cách dân chủ, thẳng thắn, có trách nhiệm, bổ sung nhiều nội dung cụ thể vào các báo cáo, kế hoạch. Bên cạnh những chỉ đạo cụ thể trên lĩnh vực công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động.

Thường trực Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng yêu cầu các thành viên Ban Thường vụ tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí trong lĩnh vực chuyên môn dành nhiều thời gian nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của đoàn viên công đoàn và người lao động tại cơ sở, tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tại các đơn vị, lĩnh vực phân công phụ trách để thực hiện tốt các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết, nhiệm vụ đề ra trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Chiều cùng ngày cũng sẽ diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 2, khóa V (nhiệm kỳ 2018 - 2023) để thống nhất các nội dung quan trọng theo Chương trình công tác đề ra.

  • 30/03/2018 12:56
  • Lương Nguyên
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét