• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ XI khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ngày 07/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ XI khoá V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Hội nghị đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV năm 2020. Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Ủy viên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ĐLVN Chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Quý III/2020 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2020 của Công đoàn ĐLVN cụ thể như sau: 

Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn ĐLVN chủ trì Hội nghị

Kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn  ĐLVN và  bổ sung thêm 01 Phó Chủ tịch Công đoàn ĐLVN.

Xây dựng đề án Bộ máy biên chế của Cơ quan Công đoàn ĐLVN và cán bộ Công đoàn chuyên trách tại các Công đoàn Tổng công ty trực thuộc theo Quyết định số 1299/QĐ-TLĐ ngày 09/9/2020 của Tổng Liên đoàn LĐVN.

Chuẩn bị các nội dung họp liên tịch với Ban Tổng giám đốc EVN để đánh giá Quy chế phối hợp năm 2020; xây dựng nhiệm vụ phối hợp trọng tâm năm 2021.

Rà soát, sửa đổi lại các Quy chế của Công đoàn ĐLVN cho phù hợp, đồng bộ với các văn bản của cấp trên, trình Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN thông qua tại kỳ họp sau.

Chỉ đạo công tác chấm điểm, đánh giá Công đoàn vững mạnh năm 2020 và thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2020.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn ĐLVN xây dựng và triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết cổ truyền Tân Sửu 2021.

Đề nghị Công đoàn các đơn vị trực thuộc phối hợp cùng chuyên môn tăng cường kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống thiên tai, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; kịp thời động viên CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.  

  • 29/10/2020 10:35
  • Nguyễn Văn Phương - Chánh VP Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét