• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 5: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II/2019

Ngày 04/4, tại Đà Nẵng, đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) lần thứ 5, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Hội nghị quyết nghị những nội dung quan trọng liên quan đến phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm của Tập đoàn ĐLVN, các hoạt động nhân “Tháng Công nhân” năm 2019 và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019). Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn ĐLVN chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ đã thảo luận và thống nhất các nội dung: Thông qua Báo cáo sơ kết công tác quý I và phương hướng nhiệm vụ công tác quý II/2019 của Công đoàn ĐLVN; Sửa đổi, bổ sung phân công nhiệm vụ trong Ban Chấp hành Công đoàn ĐLVN khóa V; Thống nhất triển khai công tác kiểm tra giám sát trong tổ chức Công đoàn của BTV Công đoàn ĐLVN; Tổ chức và chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai các hoạt động nhân “Tháng Công nhân” năm 2019, theo đó: Tổ chức thăm hỏi động viên NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNVCLĐ các đơn vị vùng sâu, vùng xa khối các Nhà máy điện, các Công ty Điện lực, các đơn vị khối Truyền tải điện; tiếp tục thực hiện Chương trình nhà mái ấm Công đoàn (MÂCĐ), xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao tại các đơn vị vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn; tổ chức biểu dương, tôn vinh CNLĐ và ATVSV giỏi cấp Tập đoàn năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị BTV Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V

Phối hợp phát động các phòng trào thi đua tại các Công trình xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, Công trình xây dựng đường dây 500kV mạch 3. Tổ chức các hoạt động Chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019) theo Chỉ thị Liên tịch giữa Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ, trong đó quan tâm đến các đơn vị mới thành lập, chia tách, các đơn vị có nhiều khó khăn về việc làm, thu nhập trong quá trình thực hiện tái cơ cấu, Cổ phần hóa. Phối hợp với Tập đoàn chuẩn bị tổ chức Hội nghị NLĐ Công ty mẹ EVN. 

Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu Công đoàn các đơn vị trực thuộc phối hợp cùng Chuyên môn đồng cấp tăng cường kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống thiên tai, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; động viên CNVCLĐ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.   

  • 11/04/2019 04:39
  • Nguyễn Văn Phương - Chánh VP Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét