• Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019).            Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.               Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" - Cuộc vận động "Năm không" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 3: Xác định chương trình trọng tâm công tác cuối năm 2018

Ngày 16/10, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Hội nghị quyết nghị những nội dung quan trọng liên quan đến việc làm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn ĐLVN chủ trì và kết luận tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV năm 2018.

Ban Thường vụ nhận định tình hình khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong những tháng cuối năm 2018. Các hoạt động của tổ chức Công đoàn tập trung chính vào mốt số nội dung quan trọng đó là:

Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị trực thuộc, phối hợp với chuyên môn, động viên CNVCLĐ đảm bảo vận hành an toàn, cung ứng đủ điện phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân trong những tháng cuối năm; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 của đơn vị và Tập đoàn.

Các đại biểu tham gia phát biểu, thảo luận liên quan đến hoạt động của Công đoàn ĐLVN trong những tháng cuối năm 2018

Chỉ đạo các công đoàn trực thuộc phối hợp chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức đối thoại định kỳ tại các đơn vị. Tham gia xây dựng, thực hiện chính sách tiền lương và các chế độ liên quan đến người lao động trong công tác tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức cũng như cổ phần hóa tại một số đơn vị theo Quyết định số 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn ĐLVN" giai đoạn 2017 - 2020. Nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động của công đoàn cấp trên cơ sở, tập trung hướng về cơ sở còn khó khăn.

Ban Chấp hành Công đoàn các Tổng công ty tham gia cùng với chuyên môn trong việc chuyển đổi mô hình quản lý tại các Công ty Lưới điện cao thế cũng như việc thành lập mới mô hình các Công ty Dịch vụ Điện lực trực thuộc các Tổng công ty phân phối. Quan tâm đến người lao động về việc làm cũng như đảm bảo thu nhập trong quá trình chuyển đổi để sớm đi vào hoạt động ổn định. 

Phối hợp chăm lo đời sống, thu nhập, việc làm cho NLĐ trong dịp đầu năm 2019 và những công việc chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi. Tăng cường công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội V Công đoàn ĐLVN và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2018).

Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu Công đoàn các đơn vị trực thuộc phối hợp cùng chuyên môn tăng cường kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống thiên tai, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhất là dịp cuối năm, ngày Lễ và Tết của đất nước. Tổ chức tốt hoạt động chấm điểm Công đoàn vững mạnh năm 2018, tổ chức tổng kết công tác năm và triển khai kế hoạch năm 2019 phù hợp với lịch tổng kết của chuyên môn theo hướng thiết thực hiệu quả.

Cũng trong chương trình làm việc, Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam thông qua một số nội dung quan trọng liên đến công tác cán bộ công đoàn. 

  • 17/10/2018 10:54
  • Lương Nguyên
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét