• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Hỗ trợ CBCNV vay vốn của EVNFinance lắp đặt điện mặt trờ mái nhà

Ngày 23/11/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 523/CĐĐVN-CSPL về việc hỗ trợ CBCNV vay vốn của EVNFinance lắp đặt điện mặt trờ mái nhà gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm

  • 23/11/2020 04:30
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN