• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Hỗ trợ CBCNV sử dụng các sản phẩm sữa với giá ưu đãi

Ngày 21/12/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 593/CĐĐVN-CSPL về việc hỗ trợ CBCNV sử dụng các sản phẩm sữa với giá ưu đãi.

Nội dung chi tiết văn bản đính kèm theo:

  • 21/12/2020 03:22
  • Ban CSPL Công đoàn ĐLVN