• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Hỗ trợ CBCNV lắp đặt điện mặt trời mái nhà với Tổng công ty Công trình Viettel

Ngày 23/11/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 523/CĐĐVN-CSPL về việc hỗ trợ CBCNV lắp đặt điện mặt trời mái nhà với Tổng công ty Công trình Viettel gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm.

  • 23/11/2020 04:24
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN