• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Hiệp hội Du lịch Công đoàn: Giảm giá từ 10 – 20% cho CNLĐ có thẻ đoàn viên công đoàn

Tổng LĐLĐVN vừa có công văn gửi các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành T.Ư, đề nghị thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Tổng LĐLĐVN với Hiệp hội Du lịch CĐ (văn bản thỏa thuận ký ngày 24.9.2016).

Theo đó, đoàn viên CĐ, khi sử dụng dịch vụ lưu trú của doanh nghiệp (DN) thuộc Hiệp hội thông qua Thẻ đoàn viên CĐ (mẫu mới) sẽ được giảm giá từ 10 - 20%. Giá giảm là giá niêm yết công khai, đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Nội dung công văn đề nghị các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành T.Ư thông báo cho các CĐCS và đoàn viên CĐ thuộc phạm vi quản lý để được hưởng những lợi ích do tổ chức CĐ mang lại.

 

  • 21/03/2017 09:15
  • Ban Tuyên giáo
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét