• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Góp ý dự thảo sửa đổi Định mức lao động SXKD điện năm 2020

Ngày 14/7/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 308/CĐĐVN-CSPL về việc góp ý dự thảo sửa đổi Định mức lao động SXKD điện năm 2020 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết Nội dung Văn bản và các tài liệu đính kèm:

  • 14/07/2020 03:20
  • Ban CSPL - Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét