• Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019                                           Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                           Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký của Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 02/01/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Thông báo số 02/TB-CĐĐVN về việc giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký của Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Lương Bá Thanh.

Nội dung Thông báo đính kèm:

  • 02/01/2019 04:07
  • Văn phòng Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét