• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký của Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 02/01/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Thông báo số 02/TB-CĐĐVN về việc giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký của Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Lương Bá Thanh.

Nội dung Thông báo đính kèm:

  • 02/01/2019 04:07
  • Văn phòng Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét