• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

EVNNPT: Phát động đợt thi đua nước rút 31 ngày đêm xây dựng đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 thuộc Công trình đường dây 500 kV mạch 3.

Ngày 30/11/2020 Ban Thường vụ Công đoàn và Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 4668/CTLT-EVNNPT-CĐ về việc phát động đợt thi đua nước rút 31 ngày đêm xây dựng đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 thuộc Công trình đường dây 500 kV mạch 3; mục tiêu hoàn thành Dự án vào ngày 31/12/2020.

Dự án đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 thuộc Công trình đường dây 500 kV Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2 (Đường dây 500 kV mạch 3) là công trình điện cấp bách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và một số cơ chế đặc thù tại Quyết định số 2025/QĐ-TTg ngày 14/12/2017. Đây là công trình trọng điểm với mục tiêu Truyền tải điện từ Trung tâm Điện lực Quảng Trạch lên hệ thống lưới điện Quốc gia; đồng thời tăng cường năng lực Truyền tải của lưới điện 500 kV liên kết các miền của hệ thống điện Quốc gia, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới, cũng như có ý nghĩa quan trọng trong việc vận hành kinh tế hệ thống điện Quốc gia.

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi cho các đơn vị tham gia xây dựng công trình và quyết tâm hoàn thành các hạng mục của Dự án đúng tiến độ, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo chất lượng; thiết thực chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2020), Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) phát động động đợt thi đua nước rút 31 ngày đêm thực hiện Dự án đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 với các nội dung sau:

1. Mục tiêu thi đua: Tạo khí thế thi đua sôi nổi để các đơn vị tham gia thi công đoàn kết, phối hợp cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm, ý chí vượt qua khó khăn và tinh thần lao động sáng tạo quyết tâm đạt tiến độ, hoàn thành Dự án vào ngày 31/12/2020.

2. Nhiệm vụ cụ thể.

2.1. Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Trung (CPMB).

- Làm việc với các đơn vị để thống nhất kế hoạch thực hiện chi tiết, biện pháp thi công cụ thể cho từng vị trí cột.

- Giải quyết các nội dung công việc phát sinh theo đúng quy định; kịp thời báo cáo Tổng công ty các vấn đề khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền.

- Nghiêm túc đánh giá các nhà thầu làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của Dự án theo đúng hợp đồng kinh tế đã ký kết.

- Đảm bảo bàn giao đầy đủ, kịp thời vật tư, thiết bị cho nhà thầu.

- Tập trung giải quyết công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu trong thời gian sớm nhất.

2.2. Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện (NPTS).

Hoàn thành công tác thí nghiệm trước ngày 25/12/2020.

2.3. Các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát

- Bố trí đầy đủ lực lượng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh; đảm bảo chất lượng, tiến độ công tác giám sát, nghiệm thu.

- Chủ động đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, xây lắp.

2.4. Các nhà thầu xây lắp

- Chủ động trong việc phối hợp với CPMB để thực hiện công tác BTGPMB. Tăng cường cán bộ thực hiện công tác đền bù thi công.

- Tăng cường tối đa nhân lực, bố trí đầy đủ phương tiện, máy móc theo yêu cầu của CPMB để thi công đảm bảo tiến độ hoàn thành Dự án.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch mà Chỉ thị Liên tịch đã đề ra, Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT kêu gọi toàn thể các đơn vị tham gia thi công huy động tối đa nhân lực, vật lực; nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị trong và ngoài ngành Điện bám sát tiến độ, đưa Dự án đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 về đích sớm nhất, đảm bảo an toàn, chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Chi tiết Chỉ thị phát động thi đua đính kèm theo:

  • 04/12/2020 09:29
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN (tổng hợp)