• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

EVNHANOI hoàn thành vượt mức kế hoạch sáng kiến Giai đoạn 1 Chương trình 10.000 sáng kiến trong EVN

Hưởng ứng phát động của Công đoàn Điện lực Việt Nam (ĐLVN) thực hiện “10.000 sáng kiến” góp phần vào Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đến ngày 10/5/2022, Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội đã hoàn thành số lượng mà Công đoàn ĐLVN giao với 237/223 sáng kiến, vượt 14 sáng kiến và sớm hơn 22 ngày so với thời gian kết thúc Giai đoạn 1.

Ngày 21/02/2022, Công đoàn EVNHANOI đã ban hành kế hoạch số 61/KH-CĐEVNHANOI về việc triển khai thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phấn đấu đạt “10.000 sáng kiến” trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn (2022-2023); Công đoàn EVNHANOI đã phát động “Chiến dịch Thi đua cao điểm 40 ngày” hoàn thành Chương trình. Theo kế hoạch Công đoàn EVNHANOI cam kết thực hiện 743 sáng kiến, trong đó Giai đoàn 1 là 223 sáng kiến, Giai đoàn 2 là 520 sáng kiến.

Công đoàn EVNHANOI khen thưởng cho cá nhân tích cực tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến”

Với sự đồng lòng quyết tâm của BCH Công đoàn Tổng công ty, cũng như sự nỗ lực của các Công đoàn cơ sở trực thuộc, sự hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của CNVCLĐ trong toàn Tổng công ty, đến ngày 10/5/2022, Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội đã hoàn thành số lượng mà Công đoàn ĐLVN giao với 237/223 sáng kiến, vượt 14 sáng kiến và sớm hơn 22 ngày so với thời gian kết thúc Giai đoạn 1.

Kết quả vượt chỉ tiêu sáng kiến tham gia Chương trình Giai đoạn 1 của Công đoàn EVNHANOI

Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội tiếp tục tuyên truyền, vận động người lao động tích cực phát huy sáng kiến, để hoàn thành toàn diện chỉ tiêu Công đoàn Điện lực Việt Nam giao Giai đoạn 2 (từ ngày 01/6/2021 - 30/9/2023) là 520 sáng kiến.

  • 12/05/2022 01:56
  • Hoàng Vân Anh - CĐ EVN HANOI
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét