• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

EVN ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19

Để ứng phó với diễn biến mới của dịch COVID-19 sau khi một số ca dương tính xuất hiện tại Đà Nẵng và một số tỉnh thành Hà Nội, Hồ Chí Minh..., Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị quán triệt trong đơn vị và CBCNV tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 theo Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020.

Truyền tải Điện Đắk Nông (Công ty Truyền tải Điện 3) phổ biến, triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo quản lý, vận hành an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn

EVN yêu cầu các đơn vị thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tích cực thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; có giải pháp tích cực để hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh tới sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ khai báo và điều tra dịch tễ về tình trạng tiếp xúc của CBCNV với người nhiễm/nghi nhiễm bệnh dịch để theo dõi hoặc thực hiện cách ly kịp thời theo quy định của địa phương. 

 Các đơn vị khác có CBCNV hoặc người thân đi về từ thành phố Đà Nẵng từ ngày 08/7/2020 đến nay chủ động khai báo y tế, yêu cầu đơn vị điều tra dịch tễ, lập danh sách để theo dõi tình hình sức khỏe.

Truyền tải Điện Đắk Nông (Công ty Truyền tải Điện 3) phổ biến, triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo quản lý, vận hành an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn

Truyền tải Điện Đắk Nông (Công ty Truyền tải Điện 3) phổ biến, triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo quản lý, vận hành an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn

Công nhân Truyền tải Điện Quảng Ngãi (Công ty Truyền tải Điện 2) triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm vận hành Sơn Hà

  • 31/07/2020 01:41
  • Theo: icon.com.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét