• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

EVN HANOI đạt giải Ba cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”

Nhằm nâng cao nhận thức về Pháp luật và ý thức chấp hành Pháp luật của cán bộ công nhân viên (CBCNV), Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội đã tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” do UBND Thành phố Hà Nội tổ chức.

Đây là cuộc thi được đánh giá có quy mô lớn, bài bản, số lượng bài dự thi chất lượng tốt với sự quan tâm đầu tư các nguồn lực của Thành phố Hà Nội. Qua tổ chức chấm thi, Ban giám khảo đánh giá nhiều bài dự thi có chất lượng tốt đã trả lời đúng, đặc biệt đối với phần thi tự luận đã có những phân tích sâu sắc, bình luận minh họa về những điểm mới sửa đổi bổ sung trong Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bà Hồ Xuân Hương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị lớn và là phong trào tìm hiểu kiến thức pháp luật rộng rãi.  

Các đơn vị nhận giải Ba trong Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”

EVN HANOI là đơn vị đạt giải Ba trong Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” và được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên dương, trao giấy chứng nhận cho sự cố gắng, nỗ lực, là một trong những đơn vị có thành tích cao trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Với gần 80% số lượng CBCNV của EVN HANOI tham gia vào Cuộc thi, việc nâng cao nhận thức về Pháp luật Việt Nam cho CBCNV cũng một phần đáp ứng công tác “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, sẵn sàng đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho lộ trình tái cơ cấu EVN HANOI giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến 2025 đảm bảo tinh gọn về bộ máy hiệu quả, hiệu lực trong sản xuất kinh doanh cũng như dịch vụ khách hàng.

  • 08/11/2018 02:40
  • Theo: evnhanoi.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét