• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.                                      Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

Đưa điện về bản

Bộ ảnh của tác giả Phạm Hồng Long - Công tác tại Điện lực Định Hóa, Công ty Điện lực Thái Nguyên.

Ảnh 1: Tan ca

Ảnh chụp nhóm công tác của Điện lực Định Hóa vui mừng khi kết thúc công tác 5S tại trạm trung gian Quán Vuông do Điện lực Định Hóa quản lý.

Ảnh 2: Đưa điện về bản

Ảnh chụp công nhân của Điện lực Định Hóa đang kéo đường dây điện về bản.

Ảnh 3: Thắm đượm tình dân

Ảnh chụp các cô thôn nữ của huyện Định Hóa mời nước các đồng chí công nhân của Điện lực Định Hóa trong khi giải lao.

  • 02/07/2019 03:54
  • Phạm Hồng Long - PC Thái Nguyên
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét