• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Đối thoại định kỳ là một nhu cầu thiết yếu

Đó là Kết luận của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân tại Hội nghị đối thoại đình kỳ quý IV năm 2020 diễn ra ngày 22/12 tại trụ sở EVN.

Tham dự Hội nghị đối thoại về phía Đại diện người sử dụng lao động có đồng chí Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN, các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc; Trưởng, Phó các Ban EVN; về phía Đại diện cho tập thể người lao động trong Tập đoàn có đồng chí Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN, các đồng chi Trưởng, Phó Ban Cơ quan Công đoàn ĐLVN, các đồng chí Chủ tịch Công đoàn của một số Tổng công ty và một số công nhân lao động trực tiếp tham dự.

Chủ tịch Công đoàn ĐLVN Đỗ Đức Hùng phát biểu tại Hội nghị đối thoại

Tại Hội nghị đối thoại định kỳ Công đoàn ĐLVN đưa ra 19 nội dung đối thoại, các nội dung đối thoại đã được Công đoàn ĐLVN tổng hợp từ Công đoàn các đơn vị trực thuộc, tổ chức khảo sát thực tế, nghiên cứu, thảo luận với các Công đoàn trực thuộc và thống nhất đưa ra đối thoại tại Hội nghị định kỳ lần này. Các nội dung đối thoại đều liên quan đến chế độ, nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong Tập đoàn; một số nội dung quan trong như:

Việc thực hiện Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 03/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, Tập đoàn đang tạm dừng việc thực hiện chế độ thưởng an toàn điện cho người lao động theo Văn bản số 535/EVN-TC&NS ngày 18/3/2020. Việc tạm dừng này làm giảm trung bình 12% thu nhập của hơn 70.000 người lao động trực tiếp được hưởng chế độ thưởng an toàn điện trong Tập đoàn. Đây là chế độ có tính đặc thù của người lao động trực tiếp quản lý vận hành hệ thống điện từ trước đến nay; giờ tạm dừng áp dụng đã làm giảm thu nhập của người lao động trực tiếp trong Tập đoàn; dẫn đến rất nhiều tâm tư, thắc mắc, kiến nghị của người lao động. Để đảm bảo chế độ cho người lao động Công đoàn ĐLVN đề nghị Tập đoàn xem xét trình cấp có thẩm quyền cho phép tiếp tục thực hiện chế độ thưởng an toàn điện đối với người lao động trực tiếp trong Tập đoàn. Về vấn đề này Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân giao cho Ban TC&NS Tập đoàn tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành có liên quan báo cáo và trình Chính phủ cho phép EVN tiếp tục thực hiện chế độ thưởng an toàn điện đối với người lao động liên quan trực tiếp quá trình vận hành, sửa chữa hệ thống lưới điện.

Nội dung về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, năng suất lao động liên quan đến chế độ tiền lương đối với các Nhà máy điện có tính đặc thù là công nghệ cũ, công suất lắp đặt cố định, Nhà máy vận hành lâu năm, thiết bị già cỗi dẫn đến suất sự cố tăng, do vậy nhân công phục vụ quản lý vận hành, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị công nghệ tăng; điều kiện vận hành khai thác phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên như: Nguồn nước đối với nhà máy thủy điện; nguồn cung cấp và giá than, giá dầu đối với các Nhà máy nhiệt điện; phụ thuộc vào huy động công suất của hệ thống lưới điện quốc gia… dẫn đến điều kiện để tăng năng suất lao động, tăng sản lượng điện phát của các nhà máy phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện, yêu tố khách quan, các yêu tố của người lao động ảnh hưởng đến năng suất lao động là rất ít.

Việc xây dựng định mức lao động đòi hỏi phải đầu tư nghiên cứu, tính toán cụ thể theo điều kiện lao động thực tế đang áp dụng, có xét đến việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến; đảm bảo người lao động thực hiện được công việc một cách tốt nhất, tiết kiệm lao động, đồng thời đảm bảo an toàn cho lưới điện và người lao động. Nội dung này các bên rất quan tâm và thống nhất tổ chức một Hội nghị đối thoại chuyên đề riêng.

Các nội dung liên quan đến điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; quy định về công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật; thi giữ bậc; hỗ trợ người lao động nghỉ hưu trước tuổi; quy định sử dụng Quỹ phúc lợi trong Tập đoàn đã được đề cấp tại Hội nghị.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân phát biểu tại Hội nghị đối thoại

Tất cả 19 vấn đề mà Công đoàn ĐLVN đưa ra đối thoại lần này đã được Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân và lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tập đoàn tiếp nhận thông tin và giải đáp tại Hội nghị đối thoại. Một số nội dung chưa thống nhất, Tổng Giám đốc EVN yêu cầu các Ban Tập đoàn và BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đưa ra những giải pháp xử lý phù hợp nhất, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Kết luận Hội nghị đối thoại, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã ghi nhận những kiến nghị mà Công đoàn ĐLVN đưa ra đối thoại là những vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; có nhiều vấn đề rất hóc búa cần phải tập trung nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra các giải pháp, kết luận. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc đối thoại định kỳ là một nhu cầu thiết yếu trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; để người sử dụng lao động và người lao động thấu hiểu nhau hơn, từ đó giải quyết kịp thời những thắc mắc, kiến nghị của người lao động, cũng như chia sẻ những khó khăn của Tập đoàn; từ đó xây dựng khối Đại đoàn kết, thống nhất trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đảm bảo hài hòa cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và quyền lợi chính đáng của người lao động.

Một số hình ảnh Hội nghị đối thoại.

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại

Ông Uông Quang Huy - Trưởng Ban CSPL Công đoàn ĐLVN trình bày 19 nội dung đối thoại tại Hội nghị

Ông Trần Việt Anh - Trưởng Ban TC&NS EVN giải trình các nội dung đối thoại

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN phát biểu tại Hội nghị đối thoại

Ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phát biểu tại Hội nghị đối thoại

Ông Lê Thành Chung - Trưởng Ban Quản lý đầu tư EVN phát biểu tại Hội nghị đối thoại

Ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát điện 1 phát biểu tại Hội nghị đối thoại

Đại biểu công nhân lao động trực tiếp tham dự Hội nghị đối thoại

Ông Lê Xuân Thái - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam phát biểu tại Hội nghị đối thoại

Ông Phạm Quốc Khánh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung phát biểu tại Hội nghị đối thoại

  • 23/12/2020 01:41
  • Ban CSPL - Ban Tuyên giáo (CĐĐLVN)