• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Đoàn viên Thanh niên PC Ninh Bình với "Chương trình hiến máu tình nguyện đặc biệt" tại tỉnh Ninh Bình

Chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhằm chuẩn bị lượng máu cứu người khi cần thiết, ngày 14/02, tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình hiếm máu tình nguyện đặc biệt với Chủ đề "Phòng, chống dịch nCoV - Đừng quên hiến máu cứu người".

Tại Chương trình hiến máu tình nguyện đặc biệt, gần 700 tình nguyện viên đủ điều kiện về sức khỏe đã tình nguyện hiến máu, kết quả thu được gần 600 đơn vị máu, góp thêm những giọt máu hồng quý giá vào ngân hàng máu, góp phần mang lại sự sống cho hàng trăm người bệnh cần truyền máu.

Đoàn viên Thanh niên PC Ninh Bình tham gia "Chương trình hiến máu tình nguyện đặc biệt"

Thông qua hoạt động của phong trào hiến máu tình nguyện đã góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau của dân tộc Việt Nam, đồng thời không ngừng nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về hoạt động hiến máu tình nguyện, góp phần đảm bảo đủ lượng máu, đáp ứng yêu cầu trong cấp cứu và điều trị phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cho người bệnh tại các cơ sở y tế. 

  • 19/02/2020 09:04
  • Vũ Thủy - PC Ninh Bình
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét