•  Chào mừng năm mới Xuân Canh Tý 2020 !                                                   Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.

     

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2020

Ngày 31/12 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 656/CĐĐVN-TG về việc định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2020, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết văn bản đính kèm theo:

  • 03/01/2020 08:09
  • Ban Tuyên giáo CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét