• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Ngày 21/4/2022 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Văn bản số 3997/TLĐ-QHLĐ về việc đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện (HMTN) giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm theo:

  • 05/05/2022 03:59
  • Ban Tuyên giáo - Nữ công CĐ ĐLVN.

Các Tin khác