• Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019                                           Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                           Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Đẩy mạng công tác quần chúng, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục vận động

Xác định rõ việc xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng và của cả hệ thống chính trị, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công ty, Công đoàn Công ty CP Thủy điện Thác Bà luôn quan tâm đến công tác quần chúng, coi đây là công tác đối với con người, chăm sóc bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người vì sự ổn định và phát triển của Công ty.

 

Những năm qua, hoạt động công đoàn luôn hướng vào mục tiêu xây dựng đội ngũ NLĐ trong Công ty vững mạnh về chính trị. Công tác tuyên truyền, giáo dục chú trọng đến việc nâng cao giác ngộ cho đoàn viên công đoàn, các Công đoàn bộ phận dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Chi bộ đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, kịp thời phổ biến và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chế độ, chính sách pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy chế của Công ty, đồng thời tham gia quản lý, tạo điều kiện cho NLĐ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Công đoàn Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn, phối hợp với chuyên môn xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp, tham gia xây dựng phương án tiền lương, tiền thưởng an toàn điện hợp lý, giám sát việc thanh toán chi trả tiền lương, tiền thưởng kịp thời, đầy đủ; Đặc biệt, việc triển khai Quy chế dân chủ giúp cho NLĐ nắm rõ quyền hạn và nghĩa vụ của mình. Thông qua các Hội nghị NLĐ từ cấp đơn vị đến cấp Công ty đã tập hợp được trí tuệ tập thể của đội ngũ đoàn viên Công đoàn, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng nhằm phát triển Công ty. Việc thực hiện Quy chế dân chủ đã góp phần nâng cao tinh thần làm chủ, ý thức tổ chức kỷ luật của NLĐ đã có sự chuyển biến rõ rệt. CĐ phối hợp cùng chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua, Thi đua Lao động giỏi, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Năm 2015 nhiều tác giả đã đăng ký giải pháp và có 8 sáng kiến đã được công nhận có giá trị làm lợi lớn, điển hình là sáng kiến cải tiến hệ thống chiếu sáng nhà máy của tác giả Nguyễn Thanh Hải (PXVH) đã làm giảm điện tự dùng hàng chục ngàn kWh mỗi năm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập của NLĐ.

Bên cạnh đó, Công đoàn đã vận động đoàn viên nêu cao tinh thần tương thân tương ái, tích cực hưởng ứng công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp theo các công trình mà Công ty đã đầu tư xây dựng ủng hộ địa phương những năm trước đây, năm 2015 Công ty đã hỗ trợ xây dựng Trường mầm non Hồng Ngọc (Tà Xì Láng) với giá trị hơn 1 tỷ đồng và tiếp tục bổ sung hoàn thiện công trình hỗ trợ Trường học xã Yên Bình, ủng hộ trang bị nội thất hội trường xã Yên Bình, ủng hộ câu lạc bộ Hưu trí thủy điện Thác Bà gần 100 triệu đồng v.v…

Đảng ủy Công ty chỉ đạo phải không ngừng nâng cao đời sống cho NLĐ - mà Công đoàn là một tổ chức giữ vai trò chủ yếu thực hiện, trong đó hoạt động văn nghệ, thể thao luôn được duy trì thường xuyên tạo không khí vui tươi, lành mạnh và nâng cao sức khỏe cho NLĐ; Việc chăm lo đời sống cho NLĐ luôn được Công ty quan tâm, từ việc làm, điều kiện lao động, thu nhập, cho đến tổ chức khám sức khỏe định kỳ và tổ chức cho NLĐ đi tham quan, du lịch … từ đó NLĐ luôn thấy rõ trách nhiệm của cá nhân với nhiệm vụ được Công ty giao. Hiện nay với tinh thần đó, nhiều đoàn viên Công đoàn đã bất chấp khó khăn, thiếu thốn, hăng hái tham gia nhiệm vụ tại các công trình thủy điện mà Công ty đã ký hợp đồng về lắp đặt, hiệu chỉnh, sửa chữa; Nhiều đ/c đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và tham gia công tác đào tạo CN vận hành, viết quy trình cho các nhà máy thủy điện (vừa qua đã đào tạo cho 6 máy thủy điện).

Trong những năm tiếp theo, để đáp ứng những yêu cầu đổi mới mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XII đã nêu, nhiệm vụ của Công đoàn về công tác tuyên truyền vận động đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa để mỗi đoàn viên Công đoàn, NLĐ nhận thức rõ trách nhiệm của cá nhân trước sự nghiệp đổi mới và phát triển Công ty.

  • 02/03/2016 02:30
  • Nguyễn Văn Trịnh
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét