• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Danh sách Ban Thường Vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đồng chí: KHUẤT QUANG MẬU

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt  Nam

 

Đồng chí: ĐỖ ĐỨC HÙNG

 Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt  Nam

Đồng chí: NGUYỄN KIM THANH

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt  Nam

Đồng chí: LƯƠNG BÁ THANH

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt  Nam

Đồng chí: VÕ QUANG LÂM

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đồng chí: UÔNG QUANG HUY

 Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật 

Công đoàn Điện lực Việt  Nam

Đồng chí: NGUYỄN THỊ TUYẾT

 Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

Công đoàn Điện lực Việt  Nam

Đồng chí: PHẠM QUỐC KHÁNH

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty

Điện lực miền Trung (EVNCPC)

Đồng chí: TRỊNH TUẤN SƠN

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty

Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)

Đồng chí: VŨ VĂN MINH

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty

Điện lực miền Bắc (EVNSPC)

Đồng chí: LÊ XUÂN THÁI

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty

Điện lực miền Nam (EVNSPC)

Đồng chí: CAO MINH TRUNG

Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn

Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3)

 

  • 03/07/2018 03:30
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét