• Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội của: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm!                  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11/2018 "SỐNG VÀ LÀM  VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

Đăng ký tham gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” năm 2018

Ngày 14/8/2018 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 263/CV-CĐĐVN về việc đăng ký tham gia Bảng xếp hạng "Doanh nghiệp vì Người lao động" năm 2018 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết văn bản và hồ sơ đăng ký tham gia đính kèm theo: 

  • 14/08/2018 03:48
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét