• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Đảng bộ EVN đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2020

Đó là khẳng định của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Hội nghị diễn ra chiều ngày 04/01, tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị có đại diện các Ban Đảng Trung ương. Đảng ủy Tập đoàn có đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN dự Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và các đồng chí Thường trực Đảng ủy EVN chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cho biết: Trong năm 2020, Đảng ủy Tập đoàn luôn quan tâm và tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua việc xây dựng những nội dung cụ thể trong chương trình công tác năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ; công tác quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện kịp thời, đảm bảo quy định; công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp được triển khai bài bản, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao Giấy khen của Đảng ủy EVN cho các tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2020

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện và tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ được thực hiện nghiêm túc.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Hoạt động chỉ đạo điều hành sản xuất, vận hành hệ thống điện, thị trường điện đã bám sát nhu cầu phụ tải, khai thác hiệu quả các nguồn điện trong hệ thống. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bão lũ và đặc biệt là đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành kinh tế trong cả nước nên nhu cầu điện năm 2020 tăng trưởng thấp hơn so kế hoạch năm. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt 246,5 tỷ kWh, bằng 94,3% kế hoạch, tăng 2,7% so với năm 2019. Điện thương phẩm toàn EVN ước đạt 216,0 tỷ kWh, bằng 94,7% kế hoạch, tăng trưởng 3,1% so năm 2019.

Công tác đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện cơ bản bám sát kế hoạch. EVN và các đơn vị rất nỗ lực và thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy tiến độ các dự án, đặc biệt các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm. Giá trị khối lượng đầu tư toàn EVN năm 2020 ước đạt 88.425 tỷ đồng, bằng 94,9% kế hoạch năm.

Công tác quản trị doanh nghiệp và tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn tiếp tục được thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Công tác cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo tiếp tục được chú trọng, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm -  Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cho biết: Trong năm 2020, Đảng ủy EVN đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Đảng ủy EVN đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện, hoàn thành Công trình Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 và được Đảng ủy Khối vinh danh là 01 trong 07 công trình tiêu biểu nhất của Đảng bộ Khối chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngay sau Đại hội, Đảng ủy đã kịp thời xây dựng, ban hành chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa, các quy chế làm việc của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đồng bộ công tác sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ theo quy định, đồng thời phát huy được vai trò, năng lực của cán bộ. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và hỗ trợ kịp thời những địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ với tổng giá trị hơn 247,2 tỷ đồng. Công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng có nhiều chuyển biến tích cực, phản ánh được những giá trị tốt đẹp của EVN tới khách hàng sử dụng dịch vụ.

Lãnh đạo Đảng ủy EVN trao Giấy khen của Đảng ủy EVN cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (năm 2016- 2020)

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và thiên tai, bão lũ tác động nghiêm trọng đến nước ta và các doanh nghiệp trong Khối, Đảng ủy EVN đã khẳng định được vai trò lãnh đạo của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân năm 2020. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác điều hành sản xuất, vận hành hệ thống điện và thị trường điện, bám sát nhu cầu khai thác và tối ưu các nguồn điện trong hệ thống; tiếp tục bảo toàn, phát triển vốn nhà nước, có lợi nhuận và hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2016 – 2020).

Bước sang năm 2021, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đề nghị Đảng bộ EVN, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao và phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; xác định đây là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Làm tốt công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực và chú trọng uy tín.

Tập trung lãnh đạo thực hiện cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sát với thực tiễn của Tập đoàn, các doanh nghiệp thành viên nhằm đạt được kết quả toàn diện cả về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đồng thời, cần quan tâm thực hiện các chính sách đối với người lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong giai đoạn dịch bệnh COVID - 19 còn diễn biến phức tạp.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ EVN năm 2021:

- Đảng ủy Tập đoàn và 100% Cấp ủy trực thuộc ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2021 để lãnh đạo thực hiện;

- Phấn đấu 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; Kết nạp 100 đảng viên, trong đó ưu tiên phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên;

- Các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu xuất sắc;

- Điện thương phẩm 226,3 tỷ kWh, tăng khoảng 5% so với năm 2019 và chuẩn bị phương án cao hơn là tăng 8%;

- Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn dưới 6,4%;

- Chỉ số tiếp cận điện năng duy trì vị trí trong ASEAN 4.

- Hoàn thành phát điện dự án TĐ Thượng Kon Tum (220MW), TĐ Đa Nhim MR (80MW), 02 dự án ĐMT Phước Thái 2 (100MWp), Phước Thái 3 (50MWp), hạng mục cụm công trình cửa xả dự án TĐ tích năng Bác Ái;

- Khởi công 03 dự án/2.040MW, gồm: TĐ Hòa Bình MR (480MW), NĐ Quảng Trạch I (1.200 MW), TĐ Ialy MR (360 MW) và dự án cơ sở hạ tầng TTĐL Dung Quất;

- Hoàn thành 258 công trình lưới điện từ 110-500kV (gồm 19 công trình 500kV, 53 công trình 220kV và 186 công trình 110kV);

- Bảo toàn và phát triển vốn; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kinh doanh có lợi nhuận.

  • 05/01/2021 08:23
  • Kim Thái
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét