• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước các cấp.                                      Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !

     

Đàn kiến ra trận

Bộ ảnh của tác giả Hoàng Ngọc Chung - Công tác tại Phòng an toàn Công ty Điện lực Quảng Nam, phản ánh những nhọc nhằn, vất vả, nguy hiểm của công nhân điện khi tham gia phát quang hành lang tuyến đường dây 35kV lộ 374E152, khoảng cột 213-214.

Công nhân đội xung kích của Điện lực Hội An và Duy Xuyên hỗ trợ cho Điện lực Hiệp Đức, PC Quảng Nam tham gia phát quang hành lang tuyến đường dây 35kV lộ 374E152, khoảng cột 213 - 214

Công nhân đội xung kích của Điện lực Hội An và Duy Xuyên hỗ trợ cho Điện lực Hiệp Đức, PC Quảng Nam tham gia phát quang hành lang tuyến đường dây  35kV lộ 374E152, khoảng cột 213 - 214

Công nhân đội xung kích của Điện lực Hội An và Duy Xuyên hỗ trợ cho Điện lực Hiệp Đức, PC Quảng Nam tham gia phát quang hành lang tuyến đường dây 35kV lộ 374E152, khoảng cột 213 - 214

  • 01/07/2019 01:11
  • Hoàng Ngọc Chung - Phòng AT PC Quảng Nam
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét