•  Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019).                 Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.               Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" - Cuộc vận động "Năm không" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Đàn kiến ra trận

Bộ ảnh của tác giả Hoàng Ngọc Chung - Công tác tại Phòng an toàn Công ty Điện lực Quảng Nam, phản ánh những nhọc nhằn, vất vả, nguy hiểm của công nhân điện khi tham gia phát quang hành lang tuyến đường dây 35kV lộ 374E152, khoảng cột 213-214.

Công nhân đội xung kích của Điện lực Hội An và Duy Xuyên hỗ trợ cho Điện lực Hiệp Đức, PC Quảng Nam tham gia phát quang hành lang tuyến đường dây 35kV lộ 374E152, khoảng cột 213 - 214

Công nhân đội xung kích của Điện lực Hội An và Duy Xuyên hỗ trợ cho Điện lực Hiệp Đức, PC Quảng Nam tham gia phát quang hành lang tuyến đường dây  35kV lộ 374E152, khoảng cột 213 - 214

Công nhân đội xung kích của Điện lực Hội An và Duy Xuyên hỗ trợ cho Điện lực Hiệp Đức, PC Quảng Nam tham gia phát quang hành lang tuyến đường dây 35kV lộ 374E152, khoảng cột 213 - 214

  • 01/07/2019 01:11
  • Hoàng Ngọc Chung - Phòng AT PC Quảng Nam
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét