• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Đảm báo an toàn vệ sinh lao động trong thời gian tới

Ngày 04/9/2019 Công đoan Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 431/CV-CĐĐVN về việc đảm báo an toàn vệ sinh lao động trong thời gian tới, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết nội dung Văn bản đính kèm theo:

  • 05/09/2019 01:32
  • Ban Chính sách - Pháp luật CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét