• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc giữa nhiệm kỳ

Đại hội được tổ chức thành công, Quyết nghị những nội dung quan trọng liên quan đến việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động trong nhiệm kỳ mới.

Công đoàn Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) được thành lập và chỉ định Ban chấp hành lâm thời từ tháng 03/2019 trên cơ sở nối tiếp nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc. Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, được sự đồng ý của Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc cùng Đảng ủy Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc. Trong hai ngày 12-13/5/2020, tại Hà Nam Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc giữa nhiệm kỳ 2017-2022 đã được tổ chức thành công.

Ban chấp hành Công đoàn Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội

Đại hội đã đánh giá về tình hình hoạt động của đoàn viên, người lao động, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban chấp hành lâm thời, chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong thời gian mới hoạt động. Đại hội cũng xác định mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong nửa cuối nhiệm kỳ, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đã đề ra, động viên CNVCLĐ khắc phục mọi khó khăn nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động.

Đại hội đã thông qua Đề án nhân sự, bầu Ban chấp hành Công đoàn Công ty giữa nhiệm kỳ để thay thế cho Ban chấp hành lâm thời đã hết hiệu lực. Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, các đại biểu đã tin tưởng, sáng suốt bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Công ty giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 15 người. Tại phiên họp thứ Nhất của BCH đã bầu Ban thường vụ gồm 5 người. Đồng chí Nguyễn Quang Quân – Phó Giám đốc Công ty được tin tưởng bầu làm Chủ tịch Công đoàn Công ty giữa nhiệm kỳ 2017-2022. 

  • 22/05/2020 03:49
  • Đức Thắng (VPCĐ NPSC)
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét