• Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội của: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm!                  Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 09/11/2018 "SỐNG VÀ LÀM  VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

Đại hội Đại biểu Công đoàn PC Đắk Nông nhiệm kỳ 2017 – 2022

Vừa qua, Công đoàn PC Đắk Nông đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đại hội triệu tập 129 đại biểu đại diện cho 490 đoàn viên Công đoàn Công ty về dự.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn PC Đắk Nông đã phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, động viên cán bộ công nhân viên lao động vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trong địa bàn tỉnh Đắk Nông. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty còn phối hợp với chuyên môn thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn và người lao động chấp hành tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc thực hiện nội quy, quy định, quy chế của Tổng công ty và Công ty; đồng thời phối hợp với chuyên môn phát động và tổ chức khen thưởng các phong trào thi đua, tổ chức tốt các Hội thi và các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo việc làm và các chế độ chính sách cho người lao động.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn PC Đắk Nông nhiệm kỳ 2017 - 2022 

Trong 5 năm qua, Công đoàn Công ty đã phối hợp tốt với chuyên môn triển khai nhiều đợt phát động thi đua, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được đơn vị đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả, tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất. Trong nhiệm kỳ (2012 – 2017), toàn Công ty đã có 116 sáng kiến và hợp lý hóa sản xuất được công nhận và đưa áp dụng.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn PC Đắk Nông đã đề ra phương hướng và các giải pháp thực hiện cụ thể: Công đoàn phối hợp với chuyên môn phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ, kế hoạch cấp trên giao; phấn đấu 95% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ; trên 90% các tổ chức Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc…

Ðại hội cũng đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn và đồng chí Lưu Văn Thuấn, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty khóa IV tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn PC Đắk Nông khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022.

  • 05/09/2017 09:28
  • Tâm An
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét