• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Công văn triển khai thực hiện Quyết định số 684/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn

Công văn của Ủy ban Kiểm tra gửi các đơn vị về việc triển khai thực hiện Quyết định số 684/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn.

Chi tiết văn bản đính kèm theo: 

  • 20/07/2020 01:41
  • Ủy Ban Kiểm tra CĐ ĐLVN
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét