• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Công ty Truyền tải điên 1: Tổ chức đối thoại định kỳ tháng 6 năm 2019

Ngày 31/5, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ tháng 6 năm 2019 giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động.

Tham gia Hội nghị, đại diện cho người sử dụng lao động có đồng chí Nguyễn Hữu Long - Phó Giám đốc quản lý điều hành Công ty, cùng các đồng chí là Trưởng các Phòng, Ban chuyên môn.

Về phía đại diện người lao động có đồng chí Trần Minh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Công ty, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thanh tra nhân dân và các đồng chí thành viên Tổ đối thoại được bầu tại Hội nghị người lao động năm 2019.

Toàn cảnh buổi đối thoại định kỳ tháng 6 năm 2019

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Công ty Nguyễn Hữu Long đã thông báo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và Công ty, trong đó nêu rõ những khó khăn đã gặp phải trong thời gian qua và tổng quan nhiệm vụ trong thời gian tới … để Công đoàn phổ biến đến đông đảo cán bộ, công nhân viên toàn Công ty nắm được. Đồng chí cũng yêu cầu Người lao động trong toàn Công ty tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong lao động sản xuất, chủ động sáng tạo vượt mọi khó khăn, thách thức, tuân thủ các Nội quy, Quy định, Quy trình qua đó sát cánh cùng Công ty hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt người lao động, đồng chí Trần Minh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Công đoàn PTC1 cam kết sẽ chỉ đạo Công đoàn các bộ phận tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tới người lao động chấp hành tốt các Nội quy, Quy định của Công ty, góp phần xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững.

Chuyển sang phần giải đáp các ý kiến, kiến nghị của Người lao động do Công đoàn Công ty tổng hợp chuyển tới, đồng chí Phó Giám đốc Công ty đã yêu cầu các Phòng,  Ban Chuyên môn nghiên cứu và trả lời thấu đáo các kiến nghị của người lao động, trong đó chú trọng tính khả thi và thời gian giải quyết các kiến nghị đó, đặc biệt là các kiến nghị lên quan đến việc nâng cao năng suất lao động; cải thiện điều kiện làm việc cho Người lao động;

Với tinh thần trao đổi, đối thoại thẳng thắn, dân chủ, đúng trình tự nội dung theo quy định của pháp luật và Quy chế dân chủ của Tổng công ty, Hội nghị đối thoại định kỳ tháng 6 năm 2019 đã thành công tốt đẹp, lãnh đạo Công ty đã giải đáp hầu hết các kiến nghị của người lao động, còn 02 kiến nghị vượt thẩm quyền, hai bên đã thống nhất kiến nghị lên Tổng công ty đề nghị giải quyết và hướng dẫn thực hiện.

  • 07/06/2019 09:09
  • Nguyễn Mạnh Hùng - PTC1
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét