• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Công ty Thủy điện Trị An: Tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2020.

Ngày 24/6, Công ty Thủy điện Trị An đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2020 và Hội nghị Tổng kết điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019. Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Nghiêm Lĩnh - Phó trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVN; Đồng chí Uông Quang Huy - Trưởng ban Chính sách pháp luật Công đoàn ĐLVN; đồng chí Võ Tấn Nhẫn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Giới - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty và hơn 70 đại biểu đại diện cho 145 công nhân viên chức của các Phòng và Phân xưởng trong Công ty.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị 

Hội nghị đã nghe Giám đốc Công ty thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019 và Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị cũng đã được nghe Chủ tịch Công đoàn thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động; Thỏa ước lao động tập thể của Công ty và Thỏa ước lao động tập thể của EVN; Nội quy lao động, Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019, cùng một số ý kiến phát biểu tham luận của đại biểu tham dự Hội nghị để tập trung phân tích và làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất và những kết quả đã đạt được so với mục tiêu mà Nghị quyết đã đặt ra.

Hội nghị cũng đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết với những mục tiêu quan trọng, nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao năm 2020. Cam kết thực hiện tốt các quy chế, quy định nội bộ đã được thông qua, không ngừng cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng Công ty Thủy điện Trị An ngày càng phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Nghiêm Lĩnh - Phó trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Nghiêm Lĩnh nhấn mạnh: Tập thể CBCNV Công ty Thủy điện Trị An luôn giữ vững đoàn kết nội bộ để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao năm 2019, hoàn thành chương trình tái cơ cấu của Tập đoàn; đồng thời thực hành tiết kiệm tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp và nâng tầm thương hiệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Qua Hội nghị này, Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, Tập trung nguồn lực để thực hiện chủ đề năm 2020 là: “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020, nhằm mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất hiệu quả, an toàn tuyệt đối; không có tai nạn lao động, không có sự cố cháy nổ, không để sự cố chủ quan; thực hiên tốt nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường nghiên cứu và tiếp cận khoa học công nghệ mới thông qua dự án đầu tư xây dựng “Nâng cấp hệ thống Tự động - Đo lường - Điều khiển - Bảo vệ các tổ máy của Nhà máy Thủy điện Trị An”.

Cũng tại Hội nghị này, Công ty tổ chức Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019 đồng thời khen thưởng cho 04 tập thể và 15 cá nhân đạt “Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019”, với tổng số tiền thưởng 14,8 triệu đồng.

  • 25/06/2020 02:57
  • Trần Quang - CTTĐ Trị An
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét