• Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                           Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Công ty Thủy điện Hòa Bình: Phát động thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2018

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Thủy điện Hòa Bình và Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty vừa phát động “Phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất và đầu tư xây dựng năm 2018”.

Công ty Thủy điện Hòa Bình phấn đấu sản lượng điện sản xuất năm 2018 đạt 10,111 tỷ kWh

Nội dung của thi đua “Quản lý vận hành Nhà máy an toàn và hiệu quả, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 2018” để mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty. Thực hiện tốt Chủ đề năm 2018 là “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” góp phần hoàn thành mục tiêu Đề án về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động, trong đó phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao với sản lượng điện sản xuất đạt 10,111 tỷ kWh, tích nước hồ cuối năm đạt cao trình 116 mét. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều đạt và vượt so với yêu cầu đề ra.

Điều tiết dòng chảy tối ưu, hiệu quả cho phát điện; chống lũ an toàn; cấp nước tưới tiêu và bảo đảm dòng chảy hạ lưu theo đúng quy trình. Quản lý vận hành nhà máy an toàn - kinh tế, sửa chữa lớn bảo đảm tiến độ và chất lượng. Triển khai công tác đầu tư theo đúng kế hoạch; phát huy hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng.

Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ áp dụng trong quản lý; tiếp tục đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động và cải cách các thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả quản trị trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động.

Công đoàn phối hợp cùng Chuyên môn và các tổ chức đoàn thể khác đẩy mạnh phong trào trong công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và cải thiện điều kiện làm việc cho CB,CNVCLĐ; tăng cường công tác An toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; không để xảy ra mất an toàn sản xuất và tai nạn lao động. Đồng thời chủ động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Công ty tổ chức thành 2 đợt thi đua: Đợt 1 từ 01/01/2018 - 30/6/2018 với Chủ đề “Vận hành an toàn phát điện và cấp nước chống hạn mùa khô, sửa chữa bảo đảm chất lượng - tiến độ chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”.

Đợt 2 từ ngày 01/7/2018 - 31/12/2018 với Chủ đề “Điều tiết chống lũ an toàn - phát sản lượng điện cao, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm, mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty và Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

  • 20/03/2018 10:46
  • Kim Thái
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét