• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                     Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                               Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân""Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2020 !

     

Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019

Ngày 22/3, Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019 nhằm đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động.

Năm 2018, Công ty Điện lực Yên Bái đã cung cấp  và đạt trên 834 triệu kwh điện thương phẩm cho các khách hàng và doanh thu đạt trên 1.380 tỷ đồng,  việc thực hiện các biện pháp quản lý vận hành đường dây trạm biến áp đảm bảo duy trì cung cấp điện ổn định do vậy tỷ lệ tổn thất điện năng trong năm 2018 thấp hơn 0,04% so với kế hoạch Tổng công ty giao và giảm so với năm trước trong năm. Công ty còn đẩy mạnh chăm sóc khách hàng nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời triển khai nhiều chương trình thi đua tiết kiệm điện nhờ đó tiết kiệm trên 13 triệu kWh.

Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái phát biểu và đối thoại với CNVCLĐ tại hội nghị 

Thực hiện chủ đề của năm là "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực" và "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp", Công ty Điện lực Yên Bái đã đẩy mạnh an toàn và kỷ luật lao động, tổ chức ký cam kết đến từng CBCNV và người lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và theo dõi khám sức khỏe, trang bị bảo hộ cho CBCNV và người lao động, các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ đúng quy định.

Với mục tiêu năm 2019 cung cấp trên 900 triệu kwh điện thương phẩm, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm còn 4,54%, Công ty đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế cho địa phương, thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn theo đúng kế hoạch giao, giảm suất sự cố đường dây và thiết bị, đảm bảo vận hành an toàn ổn định, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo thu nhập đời sống cho CBCNV và người lao động.

  • 26/03/2019 08:46
  • Mai Lương - PC Yên Bái
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét